Terug naar overzicht

‘Het lijkt nu of in het hbo niets meer deugt’

Was u verrast door de plannen?

‘Het hing al een beetje in de lucht. Er waren al wat schoten voor de boeg geweest. De maatregelen zijn niet helemaal onverwacht.’

Gaat Zijlstra niet te ver?

‘De reacties in de pers naar aanleiding van het rapport van de Onderwijsinspectie zijn ook overtrokken. Het lijkt er nu op dat er binnen het hbo niets meer deugt. Maar laten we wel wezen; van de twaalfhonderd opleidingen, blijkt dat er twee niet deugen en dat bij een aantal andere opleidingen juridische of administratieve tekortkomingen zijn. Het hbo wordt nu gehypet. Er wordt met een kanon geschoten. Overigens wil dat niet  zeggen dat er niets  verbeterd kan worden. Maar het lijkt er nu op dat er vooral meer bureaucratie bij gaat komen.’

Wat vindt u van de plannen op zich?

‘Ik vind dat we de interne kwaliteitscontrole van onze instellingen zo moeten inrichten dat we op elke moment van de dag kunnen aantonen dat we kwaliteit leveren. En niet alleen als een bezoek van de NVAO anderhalf jaar van te voren aangekondigd is. Het plan dat alle hbo-docenten een master moeten hebben, vind ik echt doorgeschoten. De argumentatie is dat docenten hoger opgeleid moeten zijn dan studenten. Moeten universitaire docenten dan allemaal doctor zijn? En hoe doe je dat met opleidingen als verpleegkunde, waar geen  universitaire master voor is? We zijn een beroepsopleiding, daar moeten onze docenten vaardig in zijn.’

Stoort het u dat alle kritiek zich richt op het hbo en niet ook op de universiteiten?

‘Het is raar. Veel dingen gelden bij de universiteiten precies hetzelfde, zoals de accreditaties die eens in de zes jaar worden gedaan. Het is nu allemaal wel erg eenzijdig op het hbo gericht.’

Wat vindt u van de plannen voor landelijke toetsing?

‘We moeten eerst kijken wat daarmee bedoeld wordt. De Pabo bijvoorbeeld kent al iets soortgelijks op het gebied van taal en rekenen. Ik denk wel dat het voor sommige opleidingen lastig is. Een van onze taken is om regionaal op te leiden, dat kun je niet altijd landelijk vertalen. In principe heb ik er niets op tegen. De vraag is wat het aan meerwaarde oplevert.’

Wordt het niet tijd voor een sterker tegengeluid?

‘We hebben links en rechts al tegengas gegeven. Maar dat wordt grotendeels genegeerd. Jaarlijks betreden zo’n vijtig- tot zestigduizend hbo’ers de arbeidsmarkt. Als hun niveau echt zo slecht zou zijn, zou heel Nederland tot stilstand komen, daar heb ik nog niets van gemerkt. Werkgevers moeten ook eens van zich laten horen, die zijn in de regel zeer tevreden met onze hbo’ers en in het buitenland staan onze docenten ook goed bekend. We moeten nuchter blijven.’ [AR]

Zie ook de eerder verschenen artikelen:

Acht miljoen voor landelijke examens hbo 23-05-2011

Landelijke examens op hbo 21-05-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?