Terug naar overzicht

Inholland kan diploma’s niet ongeldig verklaren

Inholland-voorzitter Doekle Terpstra zei gisteren in Spits dat zijn instelling uitzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om onterecht verstrekte diploma’s in te trekken. Dat heeft weinig zin, zegt Zoontjens. 'Het zou denk ik alleen kunnen als een student de instelling bewust om de tuin heeft geleid. Bijvoorbeeld doordat hij zich uitgaf voor iemand anders.'

Maar in dit geval is het de opleiding zelf die fouten heeft gemaakt, en die zijn niet zomaar terug te draaien: 'Met het uitreiken van een diploma verklaart een instelling immers dat een student aan alle vereisten voldoet.'

Geen schadevergoeding wel gratis onderwijs

Na onderzoek van de Onderwijsinspectie bleek vorige maand dat vier opleidingen van Inholland samen ten onrechte 86 diploma’s hebben verstrekt. Terpstra zei gisteren dat gedupeerde studenten geen schadevergoeding krijgen. Wel kunnen ze gratis extra onderwijs volgen, zodat ze alsnog op niveau afstuderen en een rechtmatig papiertje krijgen.

'Maar als ze dat aanbod afslaan zal er een bestuurlijke vervolgactie komen', zei Terpstra gisteren in Spits. Een groep juristen zal zich over de mogelijkheden buigen om die studenten hun diploma af te nemen. Dat heeft weinig zin, denkt Zoontjens. 'Zo’n bijspijkercursus kun je als instelling niet verplicht opleggen aan de gedupeerde studenten. Al is het natuurlijk wel verstandig dat ze die volgen.'

Alternatieve afstudeertrajecten

Overigens heeft Terpstra het alleen over de 63 studenten uit de alternatieve afstudeertrajecten. De 23 studenten die langs de normale weg zijn afgestudeerd, maar volgens de NVAO ook een onvoldoende hadden moeten krijgen voor hun afstudeerwerk, laat hij buiten beschouwing. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?