Terug naar overzicht

Instellingen moeten folders aanpassen

Dit voorjaar nam de Landelijke Studenten Vakbond brochures voor studiekiezers onder loep. Daar bleek veel mis mee, meldde de bond. De brochures zijn sterker gericht op werving dan op voorlichting.  

Zijlstra betreurt dat. Het rapport geeft hem weliswaar 'geen aanleiding te veronderstellen dat de studiekeuze-informatie in het algemeen niet op orde zou zijn', maar hij wil de instellingen wel aanspreken op de informatie in hun folders. Die mag van hem inderdaad objectiever. Ook moeten de opleidingen duidelijker zijn over de gewenste eigenschappen en kwaliteiten van aankomende studenten.

Objectieve informatiebronnen

Verder hoopt hij dat aankomende studenten zich niet alleen door folders laten leiden, maar ook door objectieve informatiebronnen zoals de website studiekeuze123.nl en de Keuzegids Hoger Onderwijs. Die worden volgens hem aanzienlijk minder geraadpleegd dan de brochures van de opleidingen. Jongeren zouden daarvan veel meer gebruik kunnen maken dan ze tot nu toe doen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?