Terug naar overzicht

Internationaal keurmerk voor ASIS

ASIS is in november lid geworden van het Network of International Business Schools (NIBS). Bij de NIBS zijn business schools aangesloten uit heel Europa, maar ook uit Rusland, Canada, enzovoort. Naast allerlei activiteiten, voorzieningen en een e-journal voor zijn leden, geeft het NIBS ook een eigen kwaliteitskeurmerk uit.

Geslaagd!

Na een uitgebreid beoordelingsproces heeft ASIS nu dit keurmerk behaald. Afgelopen donderdag was het zover: ASIS-directeur Nies Rijnders reisde af naar de Hogeschool Zuyd in Maastricht om daar, samen met nog een aantal andere “geslaagde” business schools, het felbegeerde certificaat in ontvangst te nemen.

Voor het keurmerk moest ASIS de nodige stappen doorlopen. De eerste stap was een zelfanalyse, waarin ASIS op allerlei verschillende punten moest invullen hoe goed of slecht de academie daar op scoort, bijvoorbeeld op hoeveel nationaliteiten er zijn onder de studenten- en docentenpopulatie. ASIS gaf zichzelf 76 van de 100 punten.

Bezoek

Op 6 april kwam een accreditatiecommissie van de NIBS zelf een kijkje nemen op Avans. De commissie sprak met studenten en docenten, maar bekeek ook Xplora, of de voorzieningen wel internationaal genoeg waren. ASIS-studenten bleken vooral positief over de mogelijkheden in het buitenland (af) te studeren of stage te lopen en de begeleiding van ASIS bij dat hele proces, zo ontdekte de commissie.

Het totaaloordeel van de commissie was positief: ASIS doet het, zeker in vergelijking met de andere business schools die bij het NIBS zijn aangesloten, erg goed. ‘Ze vonden dat wij bescheiden waren geweest bij het invullen van de zelfanalyse’, vertelt een trotse directeur Rijnders. Een sterk punt was bijvoorbeeld het feit dat iedereen (docenten, management, studenten) samen de internationale visie van de academie deelt en (uit)draagt. Rijnders: ‘Ze vonden dat wij echt eenheid uitstralen.’

Een voorbeeld van een verbeterpunt was de fysieke internationale look van ASIS (het gebouw, de gang), of eigenlijk het gebrek daaraan. Samen met studenten van de kunstacademie is ASIS echter al aan het onderzoeken of de gang op de vijfde verdieping van de Hogeschoollaan ‘internationaal gepimpt’ kan worden. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

ASIS wants international quality mark 14-02-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?