Terug naar overzicht

Klagen over Avans

Van Dooren is per 1 april aangesteld. De klachtenfunctionaris is een soort ombudsman, vergelijkbaar met de Nationale Ombudsman, waarbij je kunt klagen over de overheid. Als een klacht niet meer valt op te lossen of je geen gehoor krijgt bij je eigen docent(en), academie of studentendecaan, dan kun je een klacht indienen bij Van Dooren.

Slechte stagebegeleiding

Een klacht kan over van alles gaan: over de algemene voorzieningen op Avans of over een slechte stagebegeleiding. Maar ook bijvoorbeeld een student met een beperking die niet eerlijk behandeld wordt, kan bij de ombudsman terecht. Die zoekt dan uit wat er precies speelt en hoe een probleem eventueel opgelost kan worden. Klagen kan niet anoniem.

Mocht er een geschil zijn bij de JHS, dan is er vanwege de onafhankelijkheid ook een tweede klachtenfunctionaris aangesteld op Avans: Thom van den Brule, adjunct-directeur van de Academie voor Sociale Studies Breda. Hij vervangt Van Dooren dus in zo’n geval.

Een klachtenformulier kun je bij de Studenten Informatie Balie halen. Meer info op de website studentinfo.avans.nl . [LJ]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?