Terug naar overzicht

Vuur maken met gsm en tampon

Zelfredzaamheid

In de wereld van crisismanagement is de zogenoemde zelfredzaamheid van burgers een hot issue. Daar is het volgens IV-docent Pascal Bekkers namelijk karig mee gesteld: ‘We leven in een verzorgingsstaat. De mensen denken bij alles dat de overheid het wel regelt. Maar als je iets overkomt, is de ziekenwagen er niet altijd binnen tien minuten. Mensen moeten zelf beter voorbereid zijn op noodsituaties. Ze moet zichzelf kunnen redden.’

Om studenten daar kennis mee te laten maken, werden ze ondergebracht in een leegstaand fabriekspand in Waalwijk. ‘Bij evacuaties na een ramp, bijvoorbeeld na een gifwolk, komen mensen vaak terecht in een sporthal’, vertelt Bekkers. ‘Die situatie konden we in het fabriekspand goed nabootsen.’

Druppeltje chloor

Tijdens de twee dagen werden vooral de survivalskills van de veertien studenten opgeschroefd. In plaats van water uit de kraan, haalden ze het uit de sloot. Bekkers: ‘Als je in slootwater een druppeltje chloor doet en het door een koffiefilter haalt, kun je het drinken. Een andere manier is het water koken of gebruikmaken van een waterzuiveringpompje. Maar dat is natuurlijk minder spectaculair.’

Voor het maken van vuur schudt Bekkers nog wat MCGuyver-trucs uit zijn mouw: ‘Als je lucifers op zijn, kun je bijvoorbeeld een firesteal gebruiken; een stukje metaal waar hete vonken vanaf komen. Een opengerafelde tampon kun je dan gebruiken als tondel om het vuur mee te beginnen. Maar je kunt ook vuur maken met de batterij van je gsm. Als je daar staalwol tegenaan schuurt, begint het te gloeien.’

Stoomcursus EHBO

Op dag twee konden de studenten hun overlevingstechnieken meteen toepassen toen de diehard crisissimulatie van start ging. Zo werden de stroomtoevoer en de waterleiding dichtgedraaid. Behalve zelf zorgen voor water en vuur, kregen de studenten een stoomcursus EHBO. ‘Wat als iemand zijn been breekt? Hoe ga je daar mee om. Studenten leerden zo bloed stelpen en een verband aanleggen’, aldus Bekkers.

Na deze cursus urban survival is de vraag wat de studenten hier nu precies mee zijn opgeschoten. Bekkers: ‘De studenten komen later als crisismanagers in dit soort situaties terecht. Ze weten dan hoe ze bepaalde dingen moeten organiseren. Maar het gaat vooral om dat ze later in hun werk de zelfredzaamheid bij burgers stimuleren. Zodat mensen bijvoorbeeld ergens een noodpakket hebben liggen als er een ramp plaatsvindt. De overheid is er namelijk niet altijd om je te helpen.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?