Terug naar overzicht

Aanmeldingen Communicatie gaan hard

‘Ons richtgetal is zeventig’, vertelt Erik Blokland, coördinator van de nieuwe opleiding aan de Bredase Academie voor Marketing en Business Management (AMBM). ‘Tot honderd nieuwe studenten kunnen we qua curriculum en aantal klassen zeker goed behappen, daarboven moeten we extra docenten vrij gaan maken, maar iedereen is uiteraard welkom.’ Geïnteresseerden kunnen alleen beter niet wachten tot september met zich in te schrijven voor Communicatie, zo raadt Blokland aan.

Brede propedeuse

Inhoudelijk is het programma voor de propedeuse helemaal klaar. Blokland: ‘Het is een brede propedeuse, met theoretische vakken als statistiek, economie, algemene communicatievakken, maar ook sociale psychologie en consumentengedrag.’ Daarnaast leren de propedeusestudenten vaardigheden als schrijf- en gesprekstechnieken, en adviesvaardigheden. Vanaf het tweede jaar gaan ze de diepte in; met thema’s als innovatie, imago en reputatie.

Een verkorte variant voor mbo-instromers is er nog niet, omdat er nog geen programma voor het tweede jaar bestaat. ‘Maar mbo’ers zijn natuurlijk zeer welkom om gewoon met de propedeuse te beginnen’, benadrukt Blokland.

Meer vrouwen

In de hele opleiding staat centraal hoe communicatie(advies) van meerwaarde kan zijn voor een organisatie. Het nevendoel van AMBM om met een opleiding Communicatie meer vrouwelijke studenten te trekken, om meer diversiteit binnen de academie te creëren, lijkt ook te slagen. Blokland: ‘Tijdens Open dagen en proefstudeerdagen zien we zoals verwacht veel vrouwen verschijnen.’ [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

AMBM start voltijdopleiding Communicatie 13-09-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?