Terug naar overzicht

Avans blijft rustig onder stroomstoring

Enkele computertentamens moesten tijdens de stroomstoring worden onderbroken, maar het grootste deel van de toetsen kon gewoon doorgaan. ‘De bedrijfsvoering heeft er nauwelijks onder geleden’, vertelt academiedirecteur Ron ten Kortenaar. Hij was dinsdag verantwoordelijk voor de coördinatie tijdens de storing. De computertentamens worden op een later tijdstip ingehaald.

De storing ontstond doordat tijdens graafwerkzaamheden een kabel kapot werd getrokken. Normaal gaat de stroom dan over een andere kabel, maar die lag er toevallig uit vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Geen paniek

Er heerste volgens Ten Kortenaar geen enkele paniek: ‘Iedereen bleef heel rustig. Dat kwam ook door de goede communicatie. Door de inzet van bedrijfshulpverleners (BHV'ers) in iedere lob van het gebouw en het  werk van de conciërges wist iedereen al snel waar hij aan toe was. Zij verdienen een compliment.’ Een verbeterpuntje was de geluidsinstallatie. Die bleek, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de centrale computers van Avans, niet aangesloten te zijn op het noodaggregaat.

Warme kroketten

Studenten die op het moment van de storing in Xplora aan het werk waren, raakten hun niet opgeslagen werk kwijt. Ten Kortenaar: ‘Dat is heel vervelend, maar dat valt onder de afdeling “ongemak”. Ik hoor vooral geluiden van mensen die zich weer realiseren hoe afhankelijk we zijn van stroom.’ De storing leverde ook een klein voordeel op: ‘Door het kantinepersoneel werden kroketten uitgedeeld omdat die niet meer warm gehouden konden worden.’ [MG]

Lees ook de eerder verschenen artikelen:

Stroomstoring voorbij 14-6-2011

Stroomstoring treft Avans Den Bosch 14-6-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?