Terug naar overzicht

Avans doet te weinig met excellente studenten

Het meerjarenbeleidsplan 2007-2010 is geëvalueerd. Waar de meeste proceseigenaren tevreden zijn over de behaalde resultaten is Lidwien Jacobs minder te spreken over wat er bereikt is op het gebied van de excellente studenten. De opdracht in het meerjarenbeleidsplan was om binnen elke academieonderwijs- en onderzoeksprogramma’s voor excellente studenten te creëren.

U geeft aan teleurgesteld te zijn, tegelijkertijd staat in de evaluatie een hele waslijst aan behaalde resultaten. Wat zou er bereikt moeten zijn, maar is er niet bereikt?

‘Inderdaad is er bijvoorbeeld een convenant gesloten tussen de Juridische Hogeschool en de Universiteit van Tilburg op het gebied van excellente hbo-studenten. Maar de meeste initiatieven zijn beperkt gebleven tot één academie en we hadden meer gewild. Het is zo incidenteel. Ik vraag er overigens graag aandacht voor dat een goede docent voor een getalenteerde student heel veel betekenis kan hebben en die docenten zijn er gelukkig gewoon. Maar er is bijvoorbeeld nog binnen geen enkele academie in het curriculum structureel iets veranderd in verband met excellente studenten.’

Maar zowel de Pabo als de Academie voor Gezondheidszorg zijn toch gekomen met een TOPClass?

‘De PABO verricht hier mooi werk en het AGZ-programma belooft goed te worden. Maar ze gelden niet Avansbreed. Daarbij komt dat ambitieuze studenten mij hebben aangegeven ook juist buiten de academie te willen studeren. Elke student die wil uitmunten zou tenminste eens een  studieonderdeel moeten kunnen kiezen  waar je alleen in wordt toegelaten als je er veel belangstelling in hebt en extra wilt presteren.’

Het lijkt er ook op dat aparte programma’s voor excellente studenten tot weerstand leiden bij andere studenten van dezelfde opleiding. Zo is er op de Puntsite een hele discussie geweest over de Masterclasses georganiseerd door Integrale Veiligheid in Breda. Kennelijk begrijpen studenten niet op welke basis iemand wel of niet toegelaten wordt in zo’n programma?

‘We zijn denk ik nog helemaal niet zover dat we dat kunnen uitleggen. Het blijft ook een kwestie van keuzes, is het IQ, werklust of wat anders wat we de boventoon laten voeren? Ik heb daarover zeker een idee en ik zou het debat daarover graag leven inblazen. In elk geval, als een student bij Avans binnenkomt, kan hij extra getalenteerd zijn. Dat kun je bijvoorbeeld opmerken tijdens een intakegesprek.  Of hij bij zijn studie gaat excelleren weet je dan nog niet. Daarom deugt die aanduiding excellenten niet. Je kunt wel proberen om de motivatie aan te spreken. Komend jaar gaat Avans uitproberen hoe activiteiten speciaal voor talenten onder eerstejaars bevallen. Studenten die bovengemiddeld presteren zie ik dan in het tweede jaar graag doorstromen naar een programma voor uitmunters. Belangrijk daarin is dat docenten studenten nomineren en studenten zichzelf melden.’ 

Maar dan worden studenten uiteindelijk nog geselecteerd door docenten, de criteria zullen dan niet voor iedereen duidelijk zijn.

‘Een team van docenten kan naar mijn mening talent prima herkennen,dat vertrouwen spraken de vele studenten die ik afgelopen jaren heb geraadpleegd ook uit. En opgemerkt worden door docenten motiveert enorm. Ik vind het belangrijk om niemand over te slaan en ben daarom van mening dat de student die zich ten onrechte niet opgemerkt voelt zich ook moet kunnen melden.’

Is het hoofdstuk excellentie bij Avans hiermee afgesloten?

‘Nee, er is weliswaar geen proceseigenaar meer voor excellente studenten, maar het wordt nu ondergebracht in het plan voor onderzoeksbeleid. Topprogramma’s worden verbonden aan lectoren. Door onderwijs voor excellente studenten te verbinden aan lectoren garanderen we goed niveau op gebied van onderzoeksvaardigheden, de student spiegelt zich aan externe normen. Daarnaast hebben we binnen het project Hippocampus een speciaal traject opgenomen voor eerstejaarsstudenten die met aanwijsbaar talent en ambitie binnenkomen. Denk aan MBO-ers die op beroepswedstrijden uitblonken of denk bijvoorbeeld aan topsporters. Die moeten we laten voelen dat we begrip hebben voor hun situatie en dat we met ze mee willen denken. Ik weet dat dit nog niet altijd even goed loopt, maar Avans werkt er hard aan.’ [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?