Terug naar overzicht

Avans scoort slecht op werkplekken en roostering

De cijfers zoals ze er nu liggen geven een globaal beeld van de tevredenheid onder Avansstudenten ten opzichte van de gemiddelde tevredenheid van alle hbo’ers.

Ontevreden

Avansstudenten zijn minder, dan hun medestudenten, te spreken over de beschikbaarheid van werkplekken en het tijdig bekendmaken van studieroosters. Ten opzichte van vorig jaar is de ontevredenheid over de werkplekken wel afgenomen van 2,29 in 2010 naar 2,83 nu. Het landelijk gemiddelde ligt nu op 2,98.

Ten aanzien van het tijdig bekendmaken van roosters is de ontevredenheid in 2011 toegenomen. In 2010 werd dit nog met 3,42 gewaardeerd, nu met 3,11 tegen een landelijk gemiddelde van 3,25.

Inhoud van de opleiding

Op onderdelen die te maken hebben met bijvoorbeeld de inhoud van de opleiding en wetenschappelijke vaardigheden scoort Avans, net als in 2010, beter dan het landelijk gemiddelde. Alle beschikbare cijfers met betrekking tot Avans zijn hier in te zien. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?