Terug naar overzicht

Avansstudenten geen grote klagers

Wie de resultaten van de NSE goed bekijkt, moet concluderen dat Avansstudenten geen grote klagers zijn. Sterker nog,  de meeste studenten zijn tevreden over hun docenten, de sfeer en Avans als geheel. Zelfs op het punt van voorzieningen, waar veel studenten over klagen, scoren alle opleidingen een voldoende.

Op de vraag zou jij je opleiding aanbevelen aan vrienden en kennissen scoort Avans als geheel gemiddeld een 4,15. Dat is veel op een schaal van 1 tot 5.

Studieuren per week

Waar nog wel kanttekeningen geplaatst kunnen worden is het aantal uren dat studenten per week bezig zijn met hun studie. Bij veel opleidingen ligt dit onder de 32 uren per week, dit zou 40 uur per week moeten zijn. Van de voltijdopleidingen spannen Small Business en Retail Management in Breda met 23,78 uur en Commerciële Economie ook in Breda met 24,91 uur de kroon. Studenten Autonome Beeldende Kunst in Breda spenderen, naar eigen zeggen, de meeste uren per week aan hun opleiding: 43,36 uur.

Xplora

Kunststudenten zijn overigens het minst van alle Avansstudenten te spreken over Xplora en Blackboard.  Zo geven de deeltijdstudenten Vormgeving in Breda Blackboard een 4,76 (schaal van 1 tot 10). De voltijdstudenten Autonome Beeldende Kunst in Den Bosch geven, op dezelfde schaal, een 5,11 aan Xplora. [AR]

Wie benieuwd is naar de resultaten van zijn eigen opleiding kan hier de scores inzien.

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Avans scoort slecht op werkplekken en roostering 15-06-2011 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?