Terug naar overzicht

‘Eindrapport werkdruk is een farce’

Werkdruk is al een aantal jaren een hot issue binnen Avans. Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2008 bleek dat 60 procent van de docenten het werktempo hoog vindt, bij vergelijkbare instellingen zou dit maar voor 42 procent van de medewerkers gelden.  Na het instellen van een taskforce Werkdruk in 2009 en het rapport Hoge druk op de ketel gingen verschillende academies experimenteren op de werkvloer met de bedoeling werkdruk tegen te gaan. Het een en ander resulteerde in 2010 bovendien in een actieplan werkdruk.  

Een aantal maanden geleden is het eindrapport werkdruk onder andere aangeboden aan de centrale Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad. Ook deelraden buigen zich momenteel over het rapport, waaronder de academieraad van de ATGM.

Concrete cijfers 

De docentleden missen vooral concrete cijfers in het rapport. ‘Is de werkdruk werkelijk afgenomen? Met hoeveel procent dan, die informatie staat er niet in.’ ‘Er wordt gerefereerd naar een betere score, maar welke?’ ,zijn enkele van de reacties.

Aansturing 

Academieraadvoorzitter en docent Rene van Arendonk mist vooral centrale aansturing. ‘Een van de belangrijkste knelpunten is het taakbelastingmodel. Geef een Avanskader aan. Nu wordt het hele probleem weggelegd bij de academies.’

Het algehele gevoel bij de docentleden is dat er eigenlijk geen sprake kan zijn van een eindrapport werkdruk. ‘De werkdruk is echt nog niet weg.’[AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?