Terug naar overzicht

‘Examencommissies Avans al onafhankelijk’

Sinds er bij Inholland bleek te worden gesjoemeld met diploma’s van studenten werd er vanuit Den Haag gepleit voor strenger toezicht op het hbo. Zo vond staatssecretaris Halbe Zijlstra dat de toetsing en examinering in het hoger onderwijs onder de loep moest worden genomen. Examencommissies moeten onafhankelijk kunnen opereren.

Bemoeien

Dat Avans na alle heisa met een nieuw beleid voor de examencommissies komt aanzetten, is toeval. Volgens Frans van Kalmthout is de onafhankelijkheid van de examencommissies op Avans al gewaarborgd: ‘De problemen bij Inholland werden onder andere veroorzaakt omdat de directie zetelde in de examencommissie en zich dus ging bemoeien met de diploma’s van studenten. Bij de academies van Avans zitten al sinds 2005 geen directieleden in de examencommissie.’

Het beleid van de examencommissies moest vooral worden herschreven omdat Avans dezelfde opleidingen op verschillende locaties heeft zitten. Van Kalmthout: ‘Dus of je nu Commerciële Economie studeert in Den Bosch of in Breda, de examenregeling moet in beide gevallen hetzelfde zijn. Dat was nog niet het geval.’

Maximale termijn

Toch plaatst de AMR hier en daar een kanttekening bij het nieuwe beleid. Zo wil AMR-lid Jacques Pijnappels weten waarom leden van de examencommissie ieder jaar opnieuw kunnen aanblijven: ‘Normaalgesproken zit hier toch een maximale termijn aan vast. AMR-leden mogen bijvoorbeeld ook maar maximaal zes jaar in de raad zitten.’

Volgens Frans van Kalmthout is hier vooral voor gekozen vanwege de kleine academies: ‘Sommige academies kunnen niet iedere vier of zes jaar nieuwe examencommisieleden aanwijzen. Dan zijn ze zo door hun personeel heen. Bovendien wordt er ieder jaar gekeken naar het functioneren van de examencommissie. Mocht het niet goed gaan, dan hebben we dus ieder jaar de kans om in te grijpen.’ [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?