Terug naar overzicht

‘Extra salaris voor flex-docent’

Twee weken geleden stuurden het ministerie een brief naar de bestuurders van hogescholen en universiteiten met de mededeling dat onderwijsbestuurders minder gaan verdienen dan andere bestuurders in de (semi)publieke sector. Aan de universiteit krijgen ze straks – ook in geval van een herbenoeming – maximaal 146.000 euro en in het hbo 131.000 euro (exclusief pensioenbijdrage en onkostenvergoeding).

Tijdelijk contract

Bestuurders met een tijdelijk contract – de meeste worden telkens voor vier jaar benoemd – kunnen onder meer tien procent extra salaris krijgen, omdat zij meer risico lopen. Met nog een aantal andere toelagen, een pensioenbijdrage en een onkostenvergoeding komen de maximumbedragen dan op 217.000 euro (universiteit) en 194.000 euro (hbo) te liggen.

Daar is de bond het niet mee eens. In het onderwijs werken immers ook veel docenten op basis van een tijdelijk contract, en die worden niet voor die onzekerheid gecompenseerd. ‘Als de minister consequent is, krijgen zij er voortaan ook tien procent bij’, schrijft voorzitter Walter Dresscher van de AOb in een brief aan de Tweede Kamer.

Twintig procent is flexwerker

Het liefst zou de bond hebben dat hogescholen minder docenten een flexcontract geven. Volgens een woordvoerder heeft twintig procent van de hbo-docenten zo’n contract. ‘Het hbo is daarmee een van de sectoren met het hoogste percentage flexwerkers.’ De bond pleit voor een inperking, omdat het de kwaliteitswaarborging van het onderwijs niet ten goede zou komen. ‘Docenten die op basis van zo’n “horeca-contractje” worden ingehuurd om les te geven, zullen bij problemen niet onmiddellijk aan de bel trekken, omdat ze hun baan niet zeker zijn. Juist docenten zouden een onafhankelijke positie moeten hebben.’

De AOb pleit verder voor het stellen van normen voor het aantal contacturen en het aantal studenten per docent. [MdV/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Hbo-bestuurder mag maximaal 194.000 euro verdienen 15-06-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?