Terug naar overzicht

‘Gebrekkig onderwijs kost miljarden’

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) voorspeld aan de hand van nieuwe studies over onderwijs en economie. ‘Het verlies zal over ongeveer veertig à vijftig jaar optreden’, denkt onderzoeker Marc van der Steeg, ‘Als het onderwijs niet verbetert, zal het bruto binnenlands product over een halve eeuw een paar procentpunt lager liggen.’

Het verlies is niet onafwendbaar, meent hij. ‘In de tussentijd kan de trend wellicht gekeerd worden. Dan zal het verlies ook niet optreden.’

Goede leerlingen presteren minder

Het CPB haalt enkele internationale prestatiemetingen erbij en wijst erop dat in Nederland vooral de goede leerlingen minder presteren dan een paar jaar geleden. De slechte leerlingen doen het naar verhouding juist vrij goed.

Het onderwijs is ook bepaald niet dramatisch. Maar enkele andere landen weten hun onderwijs te verbeteren, terwijl het in Nederland juist afbrokkelt. Althans, als de onderzoekers naar de wiskundeprestaties en het leesniveau kijken.

Extra wiskunde

De oplossingen liggen niet voor het oprapen, maar de onderzoekers denken dat een uurtje extra wiskunde in de week zou kunnen helpen. Ook zouden leraren betere coaching kunnen krijgen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?