Terug naar overzicht

Geen aangifte tegen oud-bestuur Inholland

Dat zijn twee van de vragen die gisteren in de Tweede Kamer werden gesteld tijdens het vragenuurtje. De eerste vraag kwam van PVV’er Harm Beertema, de tweede van CDA’er Sander de Rouwe.

‘Als er bij Inholland zaken aan het licht waren gekomen die voor strafrechtelijke vervolging in aanmerking waren gekomen, hadden wij zeker aangifte gedaan’, antwoordde Zijlstra. ‘Daar is echter geen sprake van.’

Maar dat antwoord vond Beertema niet bevredigend. ‘Justitie in Nederland doet wel meer risicovolle vervolgingen’, merkte hij op, wellicht met een knipoog naar het proces tegen zijn partijleider Geert Wilders.

Advertorial

Zijlstra wees erop dat de huidige bestuursleden van Inholland een stuk verstandiger zijn dan hun voorgangers. Daar wilde Tanja Jadnanansing van de PvdA even op inhaken. Hoe verstandig is het om een advertorial van twee pagina’s in dagblad de Spits te zetten, vroeg ze. ‘Hoeveel kost dat?’ Zijlstra had de advertorial nog niet gelezen, maar toonde zich bereid om haar vragen schriftelijk te beantwoorden.

Het spervuur van vragen ging door. SP’er Jasper van Dijk nam het woord en begon over de auto’s met chauffeur en de ingebouwde televisies. Waarom zouden bestuurders meer declareren dan docenten? Moet dat eigenlijk wel mogen? Maar Zijlstra vindt docenten en bestuurders onvergelijkbare grootheden. Soms kan een bestuurder gerechtvaardigd meer declareren dan een docent.

Zwarte lijst

Het ministerie gaat alle onterecht ontvangen gelden terugvorderen bij Inholland, maar CDA’er Sander de Rouwe zou nog een stapje verder willen gaan. Als bestuurders zo onverantwoordelijk zijn geweest, moeten hun namen dan niet op een zwarte lijst terechtkomen, zodat ze geweerd kunnen worden uit adviescommissies en besturen van de overheid? Maar Zijlstra houdt niet van zwarte lijsten. Bij elke benoeming moet je meewegen wat iemand in het verleden heeft gedaan, zei hij.

De hele Tweede Kamer viel over een uitspraak van voormalig Inholland-bestuurder Jos Elbers, die in de Telegraaf de verantwoordelijkheid voor zijn arbeidsvoorwaarden afschoof op de raad van toezicht. ‘Ik vertaal het even voor de mensen in het land’, zei PVV’er Beertema. ‘Hij zegt eigenlijk: u kunt mij niks maken.’

De raad van toezicht kan nooit een excuus zijn, vindt ook Zijlstra. Hij trok de vergelijking met de politiek. Als hijzelf een besluit nam en de Tweede Kamer keurde het goed, zou hij later nooit kunnen zeggen: maar u heeft het zelf goedgekeurd. [BB/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Bestuur Inholland stak 360.000 euro in eigen zak 10-06-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?