Terug naar overzicht

Grens van 36 ects voor deeltijders

De regeling, die vorige week door het College van Beroep werd bepaald, geldt in eerste instantie voor deeltijdopleidingen die zowel bij de Academie voor Deeltijd (ADT) in Breda worden gegeven als bij de Academie voor Financieel Management (AFM) en de Academie voor Management en Bestuur (AMB) in Den Bosch: Accountancy, Bedrijfseconomie, Personeel & Arbeid en Management, Economie en Recht. 

Ingrijpend

Voor studenten van ADT is de regeling niet zo ingrijpend. Zij hebben momenteel als eis dat ze hun propedeuse binnen twee jaar moeten afronden. Voor deeltijdstudenten Personeel & Arbeid en Management, Economie en Recht in Den Bosch betekent de regeling wel een behoorlijke verandering. Dit studiejaar moeten de eerstejaars van deze opleidingen namelijk nog minimaal 52 studiepunten behalen.

Overstappen

Tijdens de academieraadsvergadering van AMB vraagt docentlid Marius Wijnakker zich af of er nu niet veel voltijdstudenten overstappen naar de deeltijdopleidingen: ‘Als ze het idee hebben dat ze de 52 studiepunten niet gaan halen, kunnen ze besluiten om te switchen naar de deeltijdopleiding.’ Volgens directeur Jos de Kort valt dit waarschijnlijk wel mee: ‘Deeltijdstudenten moeten aan bepaalde eisen voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld werken.’

Volgens Pe Lamerigts ontstaat er wel een vreemde situatie ten opzichte van huidige deeltijdstudenten: ‘Als ze de 52 studiepunten niet halen, kunnen ze wijzen naar volgend jaar. Dan zouden ze maar 36 studiepunten hoeven te halen.’ Volgens De Kort ligt daar een taak voor de Examencommissie: ‘Die zal dat per student moeten uitzoeken.’

Meerjarenbeleidplan

Het bindend studieadvies van 52 studiepunten is afkomstig uit het Meerjarenbeleidplan van Avans. In 2014 moeten alle voltijdstudenten in het eerste studiejaar van hun opleiding 52 studiepunten halen. Bij de meeste opleidingen ligt deze grens nu nog lager. [CT]

Zie ook het eerder verschenen artikel: 

 

Deeltijdacademie vreest 'gigantische uitval' 18-2-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?