Terug naar overzicht

Hbo-bestuurder mag maximaal 194.000 euro verdienen

Dat schrijven minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra in een brief aan de instellingen. Eerder maakte het kabinet bekend dat bestuurders in de (semi)publieke sector maximaal 223.666 euro mochten gaan verdienen: dat bedrag wordt opgenomen in de Wet normering topinkomens. Maar in die wet staat ook dat voor bepaalde sectoren lagere bedragen mogen worden vastgesteld, en dat doet het ministerie van OCW nu voor het onderwijs. Besloten is dat het maximumsalaris van hbo-bestuurders 23.000 euro lager komt te liggen dan dat van hun universitaire collega’s.

Maximumbedrag

Het gaat om maximumbedragen inclusief pensioenbijdrage en onkostenvergoeding, benadrukken de bewindslieden. De instellingen moeten zelf overeenstemming bereiken over een indeling in salarisklassen, zodat ‘de opwaartse druk van beloningen naar het nieuwe sectorale maximum’ wordt voorkomen. Uiterlijk 1 november moeten ze die af hebben.

Het ministerie maakt een uitzondering voor bestuurders die minder risico willen lopen. Wie kiest voor een aanstelling voor onbepaalde tijd en dezelfde rechtspositie als het overige personeel moet met minder salaris genoegen nemen. Zij verdienen straks – exclusief onkostenvergoeding en pensioenbijdrage – maximaal 131.000 euro (hbo) of 146.000 euro (wo).

Salarisplafonds

De salarisplafonds moeten gaan gelden voor nieuwe bestuurders en na herbenoemingen. Het ministerie van OCW heeft zich laten adviseren door een consultancybureau.

Het wetsvoorstel ‘Normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector’ wordt binnenkort door de Tweede Kamer behandeld. Daarin staat ook dat een ontslagvergoeding niet meer dan 75.000 euro mag bedragen. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?