Terug naar overzicht

Inholland vs. de Telegraaf

Het college reageert op een bericht in De Telegraaf. Die beschikt over documenten waaruit zou blijken dat de twee overgebleven leden van de raad van toezicht niet willen meewerken aan de afspraak met staatssecretaris Zijlstra om ten onrechte gedeclareerd geld te verhalen op voormalige bestuurders van de hogeschool.

Burgemeester

Het gaat om de raadsleden Dineke Mulock Houwer, voormalig directeur-generaal bij de ministeries van Justitie en Sociale Zaken, en prominent CDA’er Sjaak van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland. Zij waren medeverantwoordelijk voor de financiële handel en wandel van het vorige college. In januari bleven zij als enigen aan om mee te helpen met de samenstelling van een nieuwe raad van toezicht.

In het inspectierapport zelf liet Inholland optekenen dat er over een aantal onderdelen discussie mogelijk blijft, 'vooral daar waar het oordeelsvorming betreft ten aanzien van geconstateerde feiten'. Bijvoorbeeld de 'mogelijk misgelopen' korting bij inhuur van een organisatieadviesbureau en een extra toelage voor de vicevoorzitter van het college.

Accepteren

Maar in haar publieke reactie schreef de hogeschool de consequenties van de bevindingen van de Inspectie te accepteren, en te bekijken op welke manier het onrechtmatig bestede gedeelte teruggevorderd kan worden. Gisteren herhaalde de hogeschool dat nog eens. [HC/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Bestuur Inholland stak 360.000 euro in eigen zak 10-06-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?