Terug naar overzicht

Nieuwe Avanslocatie in Den Bosch Oost

Marja Kamsma, lid van het College van Bestuur van Avans, geeft aan dat het gaat om een voorgenomen besluit. De Raad van Toezicht is al akkoord gegaan, de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad moet nog instemmen met het plan.

Geen wijzigingsprocedures

In de directe omgeving van het pand aan Hervenplein 2 liggen meerdere schoolgebouwen en de bestemming op het desbetreffende gebouw is ook onderwijs. Er zijn dus geen lange wijzigingsprocedures nodig.

De locatie is geschikt om huisvesting te bieden aan ongeveer 2.000 studenten en de daarmee verbonden medewerkers. In overleg met de academiedirecteuren is besloten dat de ASH en de JHS naar het nieuwe pand zullen gaan.

Voorlopige planning

‘We gaan de komende weken kijken welke aanpassingen we moeten doen om het pand geschikt te maken voor onderwijs’, vertelt Kamsma. De planning is dat de JHS per 1 september start op de nieuwe locatie. ‘De Academie voor Sociale Studies zou dan per 1 januari naar het pand gaan. Maar dat is allemaal nog een voorlopige planning’, zegt Kamsma.

Door het in gebruik nemen van de extra locatie hoopt het College van Bestuur de druk op het hoofdgebouw in Den Bosch weg te nemen. [AR]

Voor wie benieuwd is hoe het nieuwe Avansgebouw er uit ziet, hieronder een filmpje:

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?