Terug naar overzicht

Opleiding Information Technology start niet

Information Technology zou een vierjarige Engelstalige ICT-opleiding moeten worden. Omdat er niet voldaan kan worden aan de eis van 35 aanmeldingen, heeft de academie besloten de opleiding voor onbepaalde tijd op te schorten.

Betalen

‘We hadden dusver twintig buitenlandse aanmeldingen. Vooral uit niet-focus-landen zoals Afrikaanse landen, Irak en Iran. De ervaring leert dat veel van deze mensen uiteindelijk niet betalen’, legt academiedirecteur Petra Koenders uit. ‘En als ze wel betalen is het lastig ze vier jaar lang op de opleiding te behouden, aldus het advies van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken.’

Opvallend is dat uit de zogenoemde focuslanden van Avans nagenoeg geen enkele student zich gemeld heeft voor de opleiding. ‘De focuslanden van Avans worden in gezamenlijkheid met alle academies gekozen. Wat betreft ICT zou de focus echter iets meer liggen bij landen als Brazilië en in Oost-Europa. Ik heb echter geen eigen budget om daar te gaan werven.’

Internationalisering

De academie gaat wel door met het uitbreiden van het internationale aspect van de opleidingen. ‘Internationalisering is niet meer weg te denken binnen het vakgebied. We zullen daar dus zeker aandacht aan besteden in het curriculum en bijvoorbeeld in het contact met het bedrijfsleven’, zegt Koenders.

‘We gaan ook door met onze single en double degree opleidingen waarin we een programma aanbieden van één of twee studiejaren aan het einde van de studie in samenwerking met buitenlandse instellingen’. [AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Valse start Information Technology 16-08-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?