Terug naar overzicht

Reijndorp adjunct af

Reijndorp is door het College van Bestuur aangesteld om als Senior Project Manager de managementinformatie binnen Avans verder te professionaliseren.

Kengetallen

Avans beschikt al over een organisatie die managementinformatievoorziening levert waarmee bestuurders en directies in staat zijn inzicht te hebben in kritische kengetallen op instellings-, academie- (opleiding) en diensteenheidniveau. Directies kunnen ook inzicht hebben in de prestatie van de voor hun organisatie kritische processen zodat deze processen kunnen worden verbeterd.

De aanleiding om te komen tot verbeteringen op het gebied van managementinformatie zijn onder ander de externe verantwoording (instellingsaccreditatie 2012) die vraagt om inzicht in de kwaliteit van Avans. Bovendien leidt decentrale ontwikkeling van managementinformatie tot verschillende definities en onvergelijkbare kengetallen. Er is nu sprake van een decentrale aanpak die leidt tot het ontbreken van integratiemogelijkheden en beperkt de snelheid om informatiebehoefte in aanbod te vertalen.

De AAFM streeft ernaar om op 1 september rond te zijn met een nieuwe adjunct-directeur. De vacature wordt tegelijkertijd in- en extern geworven. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?