Terug naar overzicht

Student moet en zal diploma-uitreiking halen

De student heeft een verzoek gedaan bij de examencommissie om voor 5 juli het ontbrekende portfolio van een tweedejaarsvak in te leveren, zodat hij geen vertraging oploopt. De examencommissie vindt dat de student zijn portfolio mag inleveren, maar pas in augustus. Dat is volgens regels van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De student tekent bezwaar aan tegen deze beslissing. Het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans, boog zich gisteren over de zaak.

Docent op vakantie

Tijdens de zitting blijkt de zaak van de student gecompliceerder dan verwacht. Zo staat er naast het portfolio nog een cijfer open. ‘Dat is voor het deelnemen aan de opleidingscommissie. De docent is vergeten mijn cijfer in te voeren en is nu op vakantie’, legt de student uit.

Om er zeker van te zijn dat hij op tijd zou afstuderen, heeft de student eerder in het studiejaar een gesprek gehad met zijn studiecoördinator. ‘Die vertelde mij dat ik geen studievertraging zou oplopen. Maar nu kan ik pas in augustus mijn diploma krijgen.’ Daarop legt de voorzitter van de examencommissie uit dat er dan ook geen sprake is van studievertraging. ‘De laatste herkansingsweek in augustus, hoort nog bij het huidige studiejaar.’

Zes kansen gehad

Ook voert de voorzitter van de examencommissie aan dat de student zes keer de kans heeft gehad om zich in te schrijven voor het  afronden van het desbetreffende vak. ‘De student heeft daar maar één keer gebruik van gemaakt en toen was het product dat hij inleverde onvolledig, dus kon de docent er geen cijfer voor geven.’

De student wil er alles aan doen om toch op 5 juli zijn diploma uitgereikt te krijgen. ‘Ik vind dat ik daar recht op heb. Dat is voor mij een bevestiging van het harde werk dat ik vier jaar lang heb geleverd.’

Het College van Beroep vindt dat het bezwaar ongegrond is. De examencommissie heeft gehandeld naar de OER en daarin staat dat de herkansingsronde pas plaatsvindt in augustus. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?