Terug naar overzicht

Wel of geen gesprek salaris hbo-bestuurders?

Onlangs maakte het ministerie bekend welke maximumsalarissen, inclusief pensioenbijdragen en onkostenvergoedingen, gaan gelden voor bestuurders in het onderwijs. Het kabinet heeft voorgesteld om voor hbo-bestuurders hetzelfde salarisplafond te hanteren als voor mbo-bestuurders.

Maximum

Dit maximum ligt beduidend lager dan het voorgestelde topinkomen voor universiteitsbestuurders. Daarover ‘is discussie’, meldde Zijlstra gisteren tijdens een overleg met de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer, die naar de verklaring voor dit verschil vroegen.

De HBO-raad wil niet inhoudelijk reageren en stelt dat er over deze kwestie nog geen gesprek is geweest. ‘Zijlstra kan dat wel zeggen, maar dan krijg je een discussie over de definitie van gesprek. We zijn hooguit in het allervroegste stadium daarvan’, aldus een woordvoerder.

194.000 euro

In de Wet normering topinkomens is het kabinet voornemens de lat voor salarissen binnen de (semi)publieke sector op 224.000 euro te leggen. Maar voor het onderwijs gaan lagere bedragen gelden: hbo-bestuurders mogen straks, net als de top van mbo-instellingen, niet meer dan 194.000 euro verdienen, terwijl collega’s van de universiteit maximaal 217.000 euro krijgen.

Volgens Zijlstra is het verschil in salarisplafond gebaseerd op de onderzoekscomponent van het wetenschappelijk onderwijs. Het ministerie liet zich adviseren door een consultancybureau. De salarisplafonds moeten gaan gelden voor nieuwe bestuurders en na herbenoemingen. [MS/HOP]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Hbo-bestuurder mag maximaal 194.000 euro verdienen 15-06-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?