Terug naar overzicht

AMR: Verhuizing Den Bosch beste optie

Veel gebeuren

Jacques Pijnappels, docent bij de verhuizende Academie voor Sociale Studies (ASH) nam namens de AMR een kijkje in het nieuwe Avansgebouw. ‘Van binnen is het een mooi pand, maar het is wel een kantoorpand. Het viel mij op dat er veel smalle gangen en kleine ruimtes zijn. Er moet dus nog veel gebeuren om dit gebouw geschikt te maken voor onderwijs.’

Dat verklaart volgens hem ook de 4,4 miljoen euro die het College van Bestuur beschikbaar heeft gesteld voor de verhuizing. Volgens Pijnappels vormt de bereikbaarheid het grootste probleem: ‘Op zich is de locatie niet onaardig, maar het is alleen per stoptrein te bereiken. Studenten die uit Eindhoven of Tilburg komen, moeten op Den Bosch Centraal overstappen.’

Gelijktijdig

Behalve de ASH vestigt ook de Juridische Hogeschool zich in het pand. Beide academies verhuizen volgens Pijnappels gelijktijdig in januari 2012: ‘De Juridische Hogeschool zou misschien al in september worden overgeheveld, maar dat bericht is achterhaald.’ Het betekent dat grofweg 1.700 studenten een nieuw onderkomen hebben.

Parkeerplaatsen

Niet ideaal, maar volgens AMR-lid Rene van der Burgt is er simpelweg geen alternatief: ‘Bouwen is geen optie, omdat we op de Onderwijsboulevard aan ons maximum zitten. Avans kan wel nog een lob uitbreiden, maar dan ben je ook verplicht om meer parkeerplaatsen en dergelijke aan te leggen. En daarvoor ontbreekt de ruimte.’

‘Dan blijft huren over’, vervolgt Van der Burgt. ‘Dit bleek de beste optie. Het College van Bestuur heeft andere panden bekeken, maar die waren ongeschikt voor onderwijs of ze mochten vanuit het bestemmingsplan niet worden gebruikt voor onderwijs.’

Krap

Van der Burgt adviseert de rest van de raad om ondanks alle haken en ogen toch in te stemmen met het plan: ‘Het is al krap in het gebouw, maar komend studiejaar groeit een aantal academies in Den Bosch weer fors. Het wordt te druk in het gebouw. Er moet iets gebeuren.’ [CT]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Nieuwe Avanslocatie in Den Bosch Oost 17-06-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?