Terug naar overzicht

Avans op een na slechtste website

Avans.nl scoort slecht op de onderdelen techniek, interactiviteit en vormgeving volgens de jaarlijkse benchmark uitgevoerd door Strategy on Demand en ScienceGuide. Alleen de website van de Gerrit Rietveld Academie staat nog lager.

De beste sites

De Hogeschool Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen hebben de beste websites van het Nederlandse hoger onderwijs. De tweede plaats in het hbo is voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de derde voor de Hogeschool van Amsterdam. De tweede en derde plaats in de categorie universiteiten zijn voor de Vrije Universiteit en de Technische Universiteit Delft.

De benchmark van de kwaliteit en bruikbaarheid van de hoger onderwijs websites is gebaseerd op een kritische analyse aan de hand van een reeks criteria voor de doeltreffendheid en kwaliteiten van zulke sites. Deze zijn getoetst aan de hand van oordelen van vijftig studenten en een expertteam van Strategy on Demand en ScienceGuide over deze criteria. De betrokken studenten waren zowel uit het hbo als het wo afkomstig.

Vooruitgang

In vergelijking met vorig jaar zijn de hbo-websites vooruit gegaan op het punt van bereikbaarheid en de kwaliteit van de inhoud. Daar scoren ze ook beter dan de universiteiten. De interactiviteit en inzet van social media zijn bij het hbo echter achteruit gegaan in de kritische beoordeling aan de hand van de benchmarks. Dat geldt ook de kwaliteit van de achterliggende techniek. Juist op dit laatste punt doen universiteiten het beter dan de hogescholen.

Avans is druk bezig met een nieuwe webstrategie, waaronder ook een vernieuwde Avans.nl. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?