Terug naar overzicht

Emotie, adrenaline en innovatie op CMD-expo

Slecht nieuws

Hester Kerpel en Mandy Grant ontwierpen de ‘Rem-de-weeën’-Bril . ‘Het begon allemaal met een artikel in Quest’, vertelt Mandy. ‘Wij hebben allebei wel wat met psychologie. We lazen hoe slecht nieuws, op het journaal bijvoorbeeld, bij mensen gevaar oproept, waardoor adrenaline wordt aangemaakt: het fight or flight-mechanisme.’

Dat fascineerde de twee studenten en toen zij lazen over dat zwangere dieren hun bevalling “ophouden” als er gevaar dreigt, dachten zij: zou dat uitsteleffect ook bij mensen werken? Mandy: ‘Bijvoorbeeld als de bevalling komt, maar je zit nog in de auto op weg naar het ziekenhuis.’ Hester en Mandy plakten de meest gruwelijke beelden achter elkaar: uit horror- en thrillerfilms, maar ook non-fictie, zoals de beelden van 9/11, het Koninginnedagdrama van 2009 en de tsunami in Azië.

In een soort helm die de zwangere vrouw op moet zetten, plakten de afstudeerders een klein filmschermpje, waarop de gruwelijke beelden zijn te zien. ‘Bij de proefpersonen ging ook echt de hartslag omhoog van het filmpje. We hebben het helaas niet echt op zwangere of bevallende vrouwen kunnen testen, maar enkele gevraagde verloskundigen vonden het een erg creatief idee.’

Studiepaspoort

Afstudeerder Jaap Jansen ontwierp het ‘Studiepaspoort’ : ‘Veel jonge mensen maken een foute studiekeuze, dat kost de samenleving miljoenen. Dat komt onder andere doordat de scholier al zó jong belangrijke keuzes moet maken, waarvoor het menselijk brein op dat moment eigenlijk nog niet geschikt is. Het Studiepaspoort kan de jongere houvast en zelfvertrouwen geven.’

Vergelijkbaar met het Elektronisch Patiëntendossier ontwierp Jaap een digitaal paspoort waarin online stap voor stap bijgehouden kan worden welke studiekeuze is gemaakt, hoe en waarom. De scholier/student kan in een dagboek bijhouden welke beslissingen op welke manier tot stand zijn gekomen, maar ook studieresultaten en een karakterbeschrijving van de jongere worden genoteerd. ‘Docenten, decanen en ouders kunnen ook toegang krijgen om zo het paspoort waar nodig aan te vullen.’

Emotieschilderij

De interactieve installatie van Rogér Verscheijden is een computer met gevoel . ‘Een ontmoeting of gesprek tussen twee mensen levert vaak twee hele verschillende, subjectieve herinneringen op’, vertelt de student over hoe hij op het idee kwam. ‘Mijn computer herkent de zes basisemoties (zoals vreugde of verdriet) door zaken als intonatie en volume van de stemmen van mensen en hun lichaamsbewegingen te meten.’ Daarop gaan bepaalde signalen naar pompjes die gekleurde inkt laten vallen op een wit doek.

Een abstract schilderij à la Jackson Pollock is het eindresultaat. Rogér: ‘Die noem ik gevoelsnotulen. Een rode vlek, die duidelijk alle kanten op spat, wordt door veel mensen correct herkend als woede.’ Het idee moet wel gewoon een leuk idee blijven. ‘Dit wordt geen product voor in de winkel, maar een brainstormsessie tussen een groep collega’s van een bedrijf zou hiermee wel mooi in beeld gebracht kunnen worden.’

Deze en tientallen andere afstudeerprojecten worden vandaag nog tot eind van de middag trots gepresenteerd aan de buitenwereld. Alle afstudeerprojecten worden bovendien ook uitgelegd op de website van CMD Breda. [LJ]

 

 

 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?