Terug naar overzicht

Minder kunststudenten opleiden

De hogescholen gaan zwaarder selecteren, meer samenwerken en afspraken maken met het werkveld. Dat schrijft de HBO-raad in een persbericht vooruitlopend op een ‘sectorplan’ dat pas donderdag aan de staatssecretaris wordt aangeboden, maar dat volgens een woordvoerder ‘al begon rond te zingen’.

Betere docenten

Het geld dat met de vermindering van het aantal studenten wordt bespaard, willen de hogescholen besteden aan betere docenten. Ook pleiten ze voor een beurzenstelsel, meer begeleiding voor buitenlands talent, meer masteropleidingen en een betere aansluiting bij de creatieve industrie. De opleidingen claimen tien miljoen euro per jaar uit het innovatiebudget van het ministerie van EL&I.

Het ‘sectorplan’ van de HBO-raad moet de basis vormen voor meerjarenafspraken tussen de kunsthogescholen en het ministerie van Onderwijs. Al langer werd er gesproken over het verminderen van het aantal kunststudenten. Eerder bepleitte de commissie-Dijkgraaf dat de kunsthogescholen zich beter profileren en meer aandacht besteden aan ondernemerschap.

Reconstructie

Oud- minister van OCW Elco Brinkman werd ingehuurd om het sectorplan te schrijven. Dat ging niet zonder slag of stoot blijkt uit een reconstructie in de Volkskrant. Na een conceptrapport van zijn hand, liet de HBO-raad een bestuurscommissie eigen ideeën opstellen. Waarna Brinkman het bijltje erbij neer gooide. Het eindrapport zou een mengeling zijn geworden van de twee plannen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?