Terug naar overzicht

Stichting Handicap+studie moet fuseren

Onlangs adviseerde bureau Berenschot om de stichting, die nu vooral fungeert als belangenbehartiger van individuele studenten, om te vormen tot een expertisecentrum dat onderwijsinstellingen ondersteunt bij het toegankelijk en studeerbaar maken van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Nu in de nieuwe accreditatiewet is vastgelegd dat instellingen verplicht zijn om de voorzieningen voor deze groep op orde te hebben, is het tijd om de bakens te verzetten.

Verwante organisaties

Staatssecretaris Zijlstra het daarmee eens, maar wil een stap verder gaan en de stichting in 2014 samenvoegen met verwante organisaties, bijvoorbeeld op het terrein van diversiteit en studiesucces, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Berenschot had dat afgeraden, omdat de specifieke aandacht voor studeren met een functiebeperking dan zou kunnen verminderen. Maar volgens Zijlstra kan dat ‘met de juiste subsidievoorwaarden’ worden voorkomen. Hij denkt dat samenwerking efficiencywinst kan opleveren.

De komende tijd wordt gekeken welke organisaties in aanmerking komen. De stichting kan ondertussen universiteiten en hogescholen ondersteunen bij het verbeteren van studiesucces van studenten met een handicap of chronische ziekte, dat blijft nu achter bij dat van andere studenten. Ook is het de bedoeling dat instellingen dienstverlening op maat kunnen inkopen. In 2014 wordt geëvalueerd of de stichting Handicap+studie ‘nieuwe stijl’ werkt.

Aanvankelijk kondigde de staatssecretaris aan dat hij het onderwerp in zijn Strategische Agenda zou behandelen, maar vanwege de ‘belangstelling’ die de kamerleden eerder toonden voor het onderwerp, heeft hij besloten er apart aandacht aan te besteden.

Dyslexie

Ruim 8 procent van de studenten heeft last van een functiebeperking of chronische ziekte die deelname aan het hoger onderwijs bemoeilijkt. Het gaat om studenten met dyslexie, psychische problemen of fysieke kwalen. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?