Terug naar overzicht

Aanmeldingen Avans ver boven landelijk gemiddelde

Als de voortekenen niet bedriegen kan het hbo opnieuw meer eerstejaars verwelkomen. De HBO-raad benadrukt dat het bij de vooraanmeldingen om voorlopige cijfers gaat waarin – net als vorig jaar in augustus – dubbeltellingen zitten. Ze zouden onvoldoende betrouwbaar zijn om voorspellingen te doen over de instroom per hogeschool.

Flinke groei gezondheid

De sector gezondheid, waar de instroom in de voltijdse bacheloropleidingen de afgelopen tien jaar gestaag toenam van bijna vijfduizend naar bijna negenduizend, lijkt landelijk opnieuw flink te groeien: er hebben zich 7 procent meer belangstellenden gemeld.Toch kent de Acadmie voor Gezondheidszorg geen explosieve groei, sterker het aantal aanmeldingen is met 0,3 procent gedaald ten opzichte van vorige jaar. Dat zijn twee studenten minder.

Minder zonnig zijn ook de landelijke verwachtingen in de pedagogische sector, met de lerarenopleidingen als grootste studies. Daar is het aantal vooraanmeldingen 7,7 procent lager. Ook de sociaal-agogische opleidingen boeten aan populariteit in, met 5,4 procent minder aanmeldingen. In 2009 groeide de instroom daar nog fors.

De Pabo in Breda laat een daling zien van 10,8 procent. De Academie voor Sociale Studies Breda daalt vooralsnog met 9,2 procent. De Academie voor Sociale Studies in Den Bosch daarentegen groeit, naar verwachting, met 19,4 procent. Vooral de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming krijgt er veel studenten bij.

Deeltijdstudies

Bij de deeltijdstudies in het hbo hebben zich landelijk 13 procent minder belangstellenden gemeld. Die daling is minder fors dan bij de universiteiten, waar de terugloop 30 procent is. Dat kan te maken hebben met de recente wetswijziging die bepaalt dat deeltijdstudenten even snel moeten afstuderen als voltijders, op straffe van de ‘langstudeerboete’. De PvdA wil die wetswijziging alsnog terugdraaien.

Overigens laat de Academie voor Deeltijd in Breda momenteel een stijging zien van 1,3 procent, vier studenten meer dan vorig jaar.  Vooral de deeltijdstudies Personeel en Arbeid en Communicatie groeien. [HC/HOP, AR]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Bijna tien procent meer eerstejaars bij Avans 15-08-2011

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?