Terug naar overzicht

Bijna alle Chinezen naar hoger onderwijs

Maar liefst 85 procent van de Chinese jongeren tussen de achttien en twintig jaar gaat naar het hoger onderwijs, aldus het SCP. Het gaat om de jongeren van de tweede generatie, die hier zijn geboren en minstens één Chinese ouder hebben. Cijfers over de eerste generatie zijn onbetrouwbaar doordat veel Chinezen hier speciaal voor de studie naartoe komen: die verstoren de data.

Inhaalslag

Chinese jongeren doen het dus beter dan autochtone Nederlandse jongeren, van wie 59 procent een hbo- of wo-opleiding ging volgen. De Chinezen hebben een inhaalslag gemaakt. De migranten van vóór 1990 zijn naar verhouding lager opgeleid, terwijl de latere migranten juist beter opgeleid zijn.

Chinezen die hierheen komen vergissen zich soms in het niveau van het hbo, stelt SCP. Doordat de hogescholen zich als universities afficheren, komen de studenten er soms hier pas achter dat het niet om het hoogste niveau gaat.  
'Voor het kind is het besef niet op een universiteit te studeren met eerverlies en schaamte omgeven', aldus de rapporteurs. 'Weinigen durven dit aan het thuisfront duidelijk te maken en blijven daarom zitten waar ze zitten, al hadden zij en hun familie een andere onderwijsloopbaan voor ogen.' [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?