Terug naar overzicht

Bijna tien procent meer eerstejaars bij Avans

Met name de nieuwe voltijdopleiding Communicatie in Breda trekt studenten aan met 67 aanmeldingen. De Bredase deeltijdvariant van Communicatie verdubbelt van dertien naar dertig nieuwe studenten. Ook de Bossche economieopleidingen blijven omhoog schieten: Commerciële Economie stijgt zelfs met 50 procent van 223 aanmeldingen vorig jaar naar 336 nieuwe studenten nu.

Flinke stijging economie

In totaal starten er in Breda 4.845 eerstejaars studenten, in Den Bosch zijn dat er 4.223. In Tilburg gaat het om 501 nieuwe studenten. De jonge Bossche opleiding Advanced Business Creation krijgt 52 procent meer aanmeldingen en stijgt van 69 naar 105 eerstejaarsstudenten. De opleidingen Small Business & Retail Management in Breda en Den Bosch gaan in totaal met zo’n dertig studenten vooruit. In Breda doet ook de opleiding International Business en Management Studies het goed, die stijgt met 34 procent. De opleiding neemt in absolute aantallen toe met tachtig studenten.

Dalende belangstelling

Natuurlijk zijn er ook een aantal dalers. Zo is er minder belangstelling voor de Pabo. Die opleiding loopt mee met de landelijke trend van terugval en krimpt bij Avans met 9,5 procent. De opleiding Chemie (Breda en Den Bosch) daalt met 12,2 procent. Evenveel als de Bredase opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Ook Culturele en Maatschappelijke Vorming in Breda laat een daling zien en wel van 10,2 procent.

Bovenstaande cijfers zijn aanmeldingen tot dusver. De exacte aantallen zijn naar verwachting in november bekend. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?