Terug naar overzicht

Geen maximum aan hoogte collegegeld

Kamerlid Jasper van Dijk van de SP had de bewindsman gevraagd wat hij een redelijk collegegeld vindt voor wie na een bekostigde bachelor- of masteropleiding aan een tweede begint. En of het niet vreemd is dat een tweede bachelorstudie psychologie in Amsterdam vierduizend euro duurder is dan in Leiden. Zijlstra vindt van niet: ‘Ik ga niet voor instellingen bepalen hoe hoog het instellingscollegegeld moet zijn. De overheid heeft in dezen geen rol.’

Motiveren

Wel is hij van mening dat instellingen moeten motiveren wat zij studenten in rekening brengen. Doen ze dat niet, dan kunnen studenten een onderbouwing vragen en eventueel klagen bij hun instelling.

De staatssecretaris beschikt niet over een omvattend overzicht van de hoogte van het instellingscollegegeld, maar gaat de invoering van de nieuwe systematiek wel monitoren en – in 2013 – evalueren. Dat had voormalig minister Plasterk de Eerste Kamer al toegezegd.

Fiscale regeling

De uitgaven voor een tweede studie vallen onder de fiscale regeling voor scholingsuitgaven. Maar de voordelen daarvan zijn volgens belastingexperts beperkt. Je moet een hoog inkomen hebben om er van te profiteren. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?