Terug naar overzicht

Liever bier dan nieuwe studieboeken

Studenten geven hun stufi veelal uit aan huisvesting en uitgaan, ze besteden minder aan collegegeld en studieboeken. Dat concluderen de webwinkel Bol.com en marktonderzoekbureau MARE Research. 5 procent van alle studenten gaat naar een plek om te studeren om daar gezellig met anderen samen te zijn. Een enkeling geeft zelfs aan te gaan studeren waar hij of zij kans heeft om een date te kunnen scoren.

Rondkomen

De meeste studenten lijken makkelijk rond te kunnen komen met hun soms schamele budget. 37 procent van de ondervraagden geeft aan maandelijks met gemak rond te kunnen komen, 42 procent kan nog nét rondkomen. Maar 20 procent heeft aan het eind van de maand nog een week over.

Studieboeken

Wanneer studenten geen geld aan een studieboek willen of kunnen uitgeven, blijkt dat het grootste deel (64 procent) het boek tweedehands koopt. Ongeveer een derde leent het boek (34 procent) van een studiegenoot. Naarmate de studie vordert, worden studenten creatiever: vierdejaarsstudenten kopiëren en lenen significant vaker boeken dan eerstejaarsstudenten.

Vrouwen lenen meer

Wat doe je als je geen geld hebt voor een studieboek? Bijna één op de vijf (19 procent) van alle studenten kijkt de ouders lief aan voor een extra bijdrage, 17 procent van de studenten besluit bij gebrek aan geld het studieboek ‘dan maar niet te kopen’. Vrouwen blijken vaker dan mannen geld van hun ouders te lenen indien ze geen geld meer hebben voor studieboeken. [MG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?