Terug naar overzicht

ADT legt zich niet neer bij hoog collegegeld

De discussie laaide donderdagavond weer op tijdens de academieraadsvergadering van de ADT. De aanmeldcijfers van ADT zijn vooralsnog positief. ‘Maar het is de vraag of de goede naam van Avans en de ADT op termijn opweegt tegen duizenden euro’s verschil in collegegeld’, zo sprak academiedirecteur Jan van Wijk zijn zorgen uit.

De academie is bang om in de toekomst door de ‘oneerlijke concurrentie’ van hogeschool Fontys veel deeltijdstudenten te verliezen. Fontys heeft namelijk besloten dat studiestapelaars de eerste twee studiejaren nog het lage collegegeld mogen betalen: het instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijke collegegeld (momenteel ruim 1.700 euro).

Versnipperde aandacht

Pas vanaf het derde jaar betaalt de stapelaar op Fontys het hoge instellingscollegegeld. Fontys heeft het instellingscollegegeld bovendien een stuk lager vastgesteld: 3.950 voor deeltijd, terwijl Avans 6.385 euro rekent voor deeltijdstudenten die stapelaar zijn. Het verhoogde collegegeld gaat vooral deeltijdopleidingen raken, omdat deeltijdstudenten vaak studiestapelaars zijn.

Academiedirecteur Van Wijk wees er donderdag tijdens de vergadering op dat er aan de ene kant in het meerjarenbeleidsplan van Avans staat dat over een paar jaar een kwart van de studenten deeltijders moet zijn. Maar aan de andere kant is er volgens hem ‘binnen Avans een versnipperde aandacht voor deeltijd’. Van Wijk wil de kwestie opnieuw bespreken met het College van Bestuur. [LJ]

Zie ook het eerder verschenen artikel:

Verhoging collegegeld baart ADT zorgen 31-05-2010

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?