Terug naar overzicht

Avans neemt Reclassering onder de loep

Dat gaan onderzoekers van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans proberen uit te zoeken. Zij nemen het onderdeel Bureau Buitenland van Reclassering Nederland onder de loep. We gaan er vanuit dat begeleiding tijdens en na verblijf in een buitenlandse cel de neiging versterkt om niet in herhaling te vallen. Maar heeft de inzet van vrijwilligers wel effect?

Leven terug geven

‘De gevangenis bant misdaad niet uit. De kans op recidive blijft groot. Na verblijf in de buitenlandse cel zelfs wat groter dan na de Nederlandse gevangenis. Dus is het extra belangrijk dit gevaar in de kiem te smoren. Als vrijwilligers succesvol aansporen tot ander gedrag, geven ze mensen meteen een groter stuk van hun leven terug. We gaan onderzoeken of dat klopt’, zegt Bas Vogelvang, lector Reclassering en Veiligheid van Avans Hogeschool op de website van Reclassering Nederland.

Interviews

De onderzoekers van het Expertisecentrum gaan literatuur raadplegen, wetten en regelgeving analyseren, interviews houden en enquêtes afnemen. Ook spreken zij met twintig teruggekeerde Nederlandse ex-gedetineerden. Op dit moment wordt het vooronderzoek afgerond. Naar verwachting zijn halverwege 2013 de resultaten van het hele onderzoek bekend. [MG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?