Terug naar overzicht

Buurt klaagt over parkeeroverlast Avans

‘Een andere buur die vroeg of een student zijn auto ergens anders wilde parkeren, kreeg te horen dat hij maar moest verhuizen omdat het hier nu eenmaal een studentenstad is’, vervolgt Jongenelen.

Antwoord

Volgens het artikel is de bewoonster van de wijk Hooghout al sinds vorig jaar aan het klagen bij Avans, maar krijgt ze nul op het rekest.  John Theeuwes, van de Diensteenheid ICT en Facilitaire Dienst, ontkent dat. ‘Ik heb vorig jaar per brief geantwoord op de klachten. Het probleem is dat de buurt niet het antwoord krijgt waar ze op hoopt.’

Theeuwes stelt dat het gebied waar de Avansstudenten parkeren tot de openbare weg hoort. ‘Ze mogen daar dus parkeren. Gebeurt dit niet volgens de regels dan kunnen buurtbewoners de politie inschakelen. Net zoals in de directe omgeving van Avans vinden ook daar veel controles plaats, daar hebben we ook afspraken over gemaakt met de wijkagent.’

Alternatieven

In het krantenartikel wordt gesuggereerd dat Avans studenten van zijn eigen parkeerterrein weert en zich verder niet bekommert om de omwonenden. ‘We zijn juist constant in gesprek met gemeente, wijkagent en stadsmarinier over deze problematiek. Maar erg veel alternatieven zijn er niet’, stelt Theeuwes.

In BNDeStem wordt geopperd het voormalige terrein van voetbalvereniging JEKA, tegenover de Molengracht, open te stellen als parkeerterrein. ‘Daar staan wij open voor, maar wil je zoiets goed doen dan betekent dat een forse investering. Anders krijg je weer zo’n parkeerterrein als we een tijdje hadden bij defensie waar niemand wil parkeren.’

Carpoolwebsite voor studenten

Theeuwes wil studenten die met de auto naar Breda komen vooral oproepen meer verspreid in de wijk te parkeren. ‘Als ze de auto iets verder weg zetten, is het probleem volgens mij verholpen.’ Ook zouden studenten via de website www.automaatje.nu kunnen kijken of ze met medestudenten kunnen carpoolen. Ook Tilburgse en Bossche studenten kunnen via deze site een mogelijke ‘match’ vinden.

‘Avans is zich bewust van het probleem en staat open voor oplossingen’, besluit Theeuwes. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?