Terug naar overzicht

CDA: ‘Geen landelijke toetsen in hbo’

CDA-kamerlid Sander de Rouwe is helder: ‘De staatssecretaris zal zelf een meerderheid moeten zoeken in de Kamer. Wij gaan geen steun geven voor landelijke eindtoetsen in het hbo.’

Veel bureaucratie

Want die toetsen zullen veel bureaucratie opleveren en veel geld kosten, vrezen de christen-democraten. Bovendien leiden ze tot eenheidsworst. ‘Met eindtoetsen krijg je niet meer kwaliteit. Die krijg je door de instrumenten die we hebben daadwerkelijk te gebruiken’, aldus De Rouwe.

Maar de VVD ziet het anders. Kamerlid Anne-Wil Lucas: ‘Op sommige plekken lukt het al met die landelijke toetsen. Dus het is niet per se heel kostbaar. Als de Hogeschool Inholland dit had gedaan, dan waren we eerder achter de problemen gekomen.’

Volgens haar gaat het niet om landelijke examens. ‘Het gaat om onderlinge vergelijkbaarheid van opleidingen. Die kun je bereiken via dit soort toetsen.’

Onrust

Het plan voor de landelijke eindtoetsen in het hoger beroepsonderwijs kwam voort uit de onrust over het hbo-niveau. Vorig jaar kwam in het nieuws dat een aantal studenten van de Hogeschool Inholland onterecht een diploma had gekregen via een dubieuze afstudeerroute. Later bleken enkele opleidingen ondermaats. Deze affaire tastte het geloof in het hbo-diploma aan. Landelijke toetsen zouden de twijfel weg moeten nemen.

Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan, waarschuwden hbo-bestuurders. Bij de lerarenopleidingen, waar ze er al mee bezig zijn, blijkt het complexer en kostbaarder dan gedacht.

In Punt01 reageert Paul Rüpp, voorzitter van het College van Bestuur van Avans, uitgebreid op de overheidsplannen met het hbo. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?