Terug naar overzicht

De Graaf nieuwe voorzitter HBO-raad

Als de hogescholen ermee instemmen, gaat De Graaf op 1 februari 2012 aan de slag. Het bestuur roemt zijn netwerk, innemende persoonlijkheid, strategisch inzicht en passie voor onderwijs en onderzoek.

Ervaring

De Graaf heeft al enige ervaring in de wereld van de hogeronderwijspolitiek. Nog maar een maand geleden overhandigde hij namens de gemeenten, hogescholen en universiteiten een ‘ambitiedocument’ aan minister-president Mark Rutte. Daarin werd gepleit voor meer investeringen in kennis. Ook zouden allerlei wetten en regels tussen haakjes moeten worden gezet als ze de ontwikkeling van kennis en innovatie in de steden remmen.

Twee jaar geleden werd De Graaf voorzitter van een commissie die de positie van de geesteswetenschappen onder de loep moest nemen. Daarin zaten ook voorzitter Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU en voorzitter Fons van Wieringen van de Onderwijsraad.

Eerste Kamer

Sinds dit jaar is De Graaf senator voor D66 in de Eerste Kamer. Zijn eerste toespraak hield hij tijdens het debat over de langstudeerboete. 'Substantiële, extra investeringen in de kennis als grondstof van de door het kabinet zo relevant geachte kenniseconomie zijn er niet bij', aldus De Graaf. 'Die keuze is de onze niet, maar dat is de staatssecretaris genoegzaam bekend.'

Zijn fractie was niet principieel tegen hogere kosten voor trage studenten, maar vond het huidige wetsvoorstel niet zorgvuldig genoeg. Er had allereerst een overgangsregeling moeten komen voor de huidige studenten, legde hij uit. Ook zou het kabinet zware en lichte studies niet over één kam moeten scheren. Bovendien zou er een regeling moeten komen voor de deeltijdstudenten.

De Graaf zal zijn zetel niet opgeven en blijft senator voor D66. Het is gebruikelijk dat leden van de Eerste Kamer een baan hebben naast hun functie als volksvertegenwoordiger.  

Inholland

De Graaf neemt bij de HBO-raad het stokje over van Guusje ter Horst, die slechts één jaar in functie was. Deze voormalige PvdA-minister nam tijdelijk de honneurs waar, toen Doekle Terpstra plotseling naar Inholland overstapte. Ter Horst was overigens ook De Graafs voorganger als burgemeester van Nijmegen.

Als minister van bestuurlijke vernieuwing streed De Graaf in het Tweede Kabinet Balkenende voor de gekozen burgemeester. Hij trad af toen zijn wetsvoorstel in de Eerste Kamer sneuvelde. Dat gebeurde op 23 maart 2005, toen de PvdA-fractie zich tegen het wetsvoorstel keerde onder leiding van Ed van Thijn. De Graaf werd als minister opgevolgd door de huidige fractievoorzitter van D66, Alexander Pechtold. [HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?