Terug naar overzicht

Facebook’en is geen opletten

Aanwezigheid

Het vak waar het allemaal om draait, bestaat uit drie onderdelen. Een van drie betreft de aanwezigheid in de lessen. Wanneer een student drie lessen of meer mist, krijgt hij of zij een onvoldoende. De Roemeense uitwisselingsstudent miste twee lessen, maar kreeg desondanks een 5 voor dit onderdeel.

‘Niet alleen de aanwezigheid is verplicht’, verdedigt de verantwoordelijke docent zich tijdens de zitting. ‘Bij dit onderdeel gaat het ook om participation. Zo heet het vak ook. Een student moet actief deelnemen aan de lessen. Maar het enige wat ik van de uitwisselingsstudent zag, was de bovenkant van haar hoofd. Ze zat in de les altijd achter haar laptop te typen. En ze maakte dan geen aantekeningen in Word, het was eerder Facebook of iets dergelijks.’

Compenseren

Het punt voor participation mag dan misschien onvoldoende zijn. Voor de twee overige opdrachten behaalde de uitwisselingsstudent een 6 en een 7. Het gemiddelde van die drie cijfers is dus een 6. Ze kan haar onvoldoende compenseren. Desondanks krijgt de student niet de volledige 2 ects die voor het vak staan.

Volgens de examencommissie moet je voor alle afzonderlijke onderdelen minimaal een 5,5 halen. Volgens de student staat dit echter nergens. De opleiding heeft een gedeelte van de OER in het Engels vertaald en op Blackboard gezet. Daaruit wordt niet duidelijk dat je voor alle drie de onderdelen afzonderlijk een voldoende moet halen. In de originele OER staat die uitzonderingsregel overigens wel.

Herstelopdracht

De protesten van de student vinden uiteindelijk geen gehoor. Het College van Beroep vindt dat er geen zaak is. Toch hoeft de Roemeense niet te wanhopen. Ze mag namelijk een repair assigment doen, een herstelopdracht. Als ze meteen contact had opgenomen met de docent had ze die ook gekregen en was de gang naar het College van Beroep helemaal niet nodig geweest.

Ook de examencommissie krijgt een tik op de vingers. De regel waarin staat dat je voor de onderdelen afzonderlijk een voldoende moet halen, staat niet in de Engelstalige OER op Blackboard. Volgens het College moet dit duidelijker worden, bijvoorbeeld door het ook goed te vermelden in de vertaalde OER op Blackboard. [CT]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?