Terug naar overzicht

Hoger onderwijs telt 48 grootverdieners

De lijst met topverdieners die het Onderwijsblad van de AOb samenstelde op basis van de jaarrekeningen van de instellingen, wordt wederom aangevoerd door Aalt Dijkhuizen. De collegevoorzitter van Wageningen Universiteit verdiende vorig jaar 351.102 euro. Dat is overigens 332 euro minder dan in 2009.

Ook de andere bestuurders van Wageningen Universiteiten verdienden relatief veel, net als de bestuursvoorzitters van de Vrije Universiteit en de Universiteit Maastricht. De best betaalde hbo-bestuurder was Marcel Wintels van Fontys Hogescholen. Hij staat in de boeken voor 242.000 euro.

Avansbestuur

Bestuursvoorzitter van Avans Paul Rüpp staat op de lijst met een inkomen van 203.357 euro. Marja Kamsma met 199.691 euro en Frans van Kalmthout met 196.875.

Op dit moment is er alleen een openbaarmakingsnorm: wanneer het salaris van een bestuurder in de (semi)publieke sector hoger is dan 193.000 euro dan moet dat worden opgenomen in het jaarverslag van de instelling.  

Maximaal inkomen

De Algemene Onderwijsbond wil dat de Tweede Kamer haast maakt met het behandelen van het wetsvoorstel Wet normering topinkomens. Daarin staat dat bestuurders in de (semi)publieke sector nog maximaal 224.000 euro mogen verdienen. Maar voor het onderwijs moeten lagere bedragen gaan gelden: hogeschoolbestuurders krijgen maximaal 194.000 euro en universiteitsbestuurders 217.000 euro, inclusief toelagen en premies.

Vorig jaar maakte staatssecretaris Zijlstra bekend dat hij een deel van het salaris wilde terugvorderen van bestuurders die sinds 2007 zijn benoemd en meer verdienen dan 224.000 euro. Op die manier haalde hij vorig jaar 19.000 euro weg bij de TU Delft. Zijlstra maakte gebruik van artikel 2.9 van de Wet op het hoger onderwijs waarin staat dat instellingen hun subsidie niet ondoelmatig mogen uitgeven. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?