Terug naar overzicht

‘Naar de psycholoog gaan is voor watjes’

Voor de zomer had de student van de AAFM een negatief bindend studieadvies gekregen. Hij had immers maar 22 van de benodigde 25 studiepunten om dit collegejaar door te gaan met de propedeuse van zijn opleiding. Aangezien de student vond dat Avans hem onvoldoende begeleid heeft, tekende hij bezwaar aan bij het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans. De zaak kwam afgelopen vrijdag voor.

Weinig steun 

‘Ik weet van mezelf dat ik niet kan omgaan met spanning. Als ik weet dat het mijn laatste kans is, blokkeer ik. Dan kan ik van tevoren nog zo goed leren’, voerde de student aan. ‘Ik heb daarover contact gehad met mijn studieadviseur maar zij kon mij verder niet helpen. Ik vind dat ik weinig steun vanuit Avans heb gehad en ik wil zo graag deze opleiding voortzetten.’

‘Je hebt pas contact gezocht na je laatste tentamen’, voert de voorzitter van de examencommissie aan. Als bewijs laat hij een overzicht zien dat de studieadviseur heeft bijgehouden. ‘Hier staat op wanneer zij contact gezocht heeft met de student, zowel telefonisch en via mail. Maar één keer heeft de student hierop gereageerd. Bovendien heeft hij ook lang niet alle lessen bijgewoond.’

Uitsteller 

Op de vraag van de voorzitter van het College van Beroep waarom de student zelf zo weinig gereageerd heeft op de contactpogingen van de studieadviseur, is de student duidelijk: ‘Ik ben nogal een uitsteller. Daardoor hopen dingen zich op en dan wordt het erger en erger. Ik heb hierover ook thuis gesprekken gehad en zou eigenlijk hulp moeten zoeken.’

Maar zo maakt de student tevens duidelijk, hij wil eigenlijk geen hulp zoeken. ‘Mensen die naar de psycholoog gaan, vind ik watjes. Die kunnen hun eigen problemen niet oplossen.’ Toch beaamt de student dat hij zelf ook geen idee heeft hoe hij het zelf zou kunnen doen.

Verzachtende omstandigheden 

De voorzitter van de examencommissie vindt dat de student veel te laat met zijn verzachtende omstandigheden komt. ‘Dit was ons niet bekend toen wij het bindend studieadvies uitbrachten.’ Wellicht had de student er inderdaad eerder mee moeten komen, ‘maar ik was er vanuit gegaan dat ik de toets uiteindelijk wel zou halen.’

De voorzitter van het College van Beroep vraagt zich af of een herkansing zin heeft. ‘Je kunt je problemen niet voor de tijd oplossen en het zou de druk op jezelf alleen nog maar vergroten.’ Het College verklaart de zaak ongegrond. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?