Terug naar overzicht

Negatief studieadvies vanwege Afghanistan?

Afgelopen vrijdag verdedigde de examencommissie van de Academie voor Technologie en Management haar besluit tot een negatief bindend studieadvies. De student daarentegen probeerde aan te tonen waarom hij wél door zou moeten gaan met zijn opleiding.

Afghanistan

‘Ik werk bij de luchtmacht en heb tijdens mijn eerste jaar bij Avans veel cursussen moeten volgen ter voorbereiding op de missie in Afghanistan. Tijdens periode vier ben ik vervolgens uitgezonden naar Afghanistan. Hierdoor heb ik in mijn eerste jaar maar tien studiepunten gehaald’, vertelt de student tijdens de zitting. ‘Omdat ik periode vier compleet heb gemist, heb ik voor aanvang van het afgelopen studiejaar afgesproken dat ik mij opnieuw zou concentreren op de propedeusevakken. Maar wederom moest ik in periode vier op cursus, dit keer in Amerika. Waardoor ik opnieuw veel lessen gemist heb.’De student heeft in totaal 33 studiepunten, volgens de OER te weinig om door te kunnen met zijn opleiding.

Het verhaal van de deeltijdstudent is helder. Hij heeft veel lessen gemist en daardoor niet al zijn tentamens kunnen halen. ‘Ik heb moeite met wiskunde. Die tentamens heb ik in Amerika gemaakt, maar dan mis je echt de ondersteuning van de lessen.’

Studietempo

De vertegenwoordiger van de examencommissie vindt dat het studietempo van de student te traag is. ‘Zelfs als je de afwezigheid vanwege missies buiten beschouwing laat. Wij denken gewoon dat de student het niveau niet aan kan.’

Het College van Beroep, de onafhankelijke rechtbank van Avans, vraagt zich af wat de student extra gedaan heeft toen hij erachter kwam dat hij moeite met wiskunde had. ‘Ik kan bijles nemen, maar dat heb ik nog niet gedaan omdat ik niet weet of ik de opleiding mag voortzetten.’ Verder heeft de student inmiddels met zijn leiding bij defensie gesproken. ‘Ik heb aangegeven dat ik het komend jaar niet meer naar het buitenland wil, omdat ik me wil richten op mijn studie.’

En, zo vraagt het College zich af, in hoeverre is de student door Avans gefaciliteerd om zijn opleiding te volgen? ‘Zoals gezegd heb ik tentamens in het buitenland kunnen doen, in die zin zijn ze me wel tegemoetgekomen. Maar ik mis die voorbereiding in de lessen en dat breekt me op.’

Het College acht het bezwaar van de student ongegrond. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?