Terug naar overzicht

Studenten JHS geweigerd in bieb?

Collegevoorzitter van de UvT Hein van Oorschot geeft in een artikel op Univers aan dat er steeds meer druk komt op de faciliteiten van de universiteit. In drukke periodes komen er daarom mogelijk toegangscontroles bij de bibliotheek en het restaurant op de campus. Hij reageerde hiermee op vragen van studentenfractie Front.

In het nieuw studentenstatuut van de universiteit staat namelijk dat iedereen die gebruik wenst te maken van voorzieningen van de universiteit, zich ook bij de universiteit in moet schrijven als student of extraneus. Front vroeg zich af hoe dat zich verhoudt met de bestaande regeling met Avans. Daarin is afgesproken dat de hbo-studenten gebruik mogen maken van voorzieningen van de UvT.

Geen recht op voorzieningen

‘We geven de Avansstudenten nu geen recht op voorzieningen, maar we laten ze toe. Die afspraak is vooral gemaakt vanwege de aanwezigheid van de Juridische Hogeschool. Ons studentenaantal stijgt echter. De druk op onze voorzieningen neemt toe, met name in tentamenperiodes. Vanwege die groei sluit ik niet uit dat we bij bepaalde voorzieningen zoals de bibliotheek en het restaurant kaartcontroles gaan uitvoeren in drukke periodes’, reageerde Van Oorschot.

Op welke termijn de universiteit gaat controleren, is onduidelijk. Van Oorschot daarover op Univers: ‘Ik zeg niet dat we het gaan doen. Maar de druk stijgt. Er zitten hier ook middelbare scholieren die leren voor hun eindexamen. Ik heb daar geen problemen mee, zolang we plek hebben voor onze eigen studenten. Er zijn  perioden van spanning. Ik wil de mensen uit de regio graag bedienen. Maar als we gedwongen zouden worden om te kiezen, gaan eigen studenten en eigen medewerkers voor. Mijn prioriteit ligt bij deze instelling, niet bij de buren.’

Ergernis

Dat hbo-studenten werkplekken innemen op de Universiteit van Tilburg is al langer een bron van ergernis. Zo schreef Sven van Hegelsom, student Bedrijfseconomie, dit jaar een veel bediscussieerd artikel voor Univers over zijn ergernis. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?