Terug naar overzicht

‘Studenten moeten in verzet komen’

Het kabinet bezuinigt tot 2015 jaarlijks 370 miljoen euro op het hoger onderwijs, maar investeert een vergelijkbaar bedrag met de inkomsten uit de langstudeerboete. Daardoor gaat de eigen bijdrage van studenten aan hun onderwijs steeds verder omhoog. Dat zal nog sneller gaan als het kabinet de basisbeurs voor masterstudenten in 2012 afschaft. Daardoor worden studenten nog eens met 3.000 euro per jaar gekort.

Toegankelijkheid wordt aangetast

‘Maar zover is het nog niet’, zegt kamerlid Jasper van Dijk van de SP, ‘want het wetsvoorstel van Zijlstra moet dit najaar eerst nog worden goedgekeurd. Als studenten niet willen dat dit gebeurt, moeten ze van zich laten horen door te gaan demonstreren. Nu de toegankelijkheid opnieuw wordt aangetast, is daar alle reden toe.’

Positiever is hij over het voornemen van staatssecretaris Zijlstra om 7procent van het onderwijsbudget toe te kennen aan instellingen die goed presteren. ‘Mits het goed wordt uitgevoerd, kan daar best een positieve prikkel van uitgaan. Als Zijlstra extra geld geeft aan opleidingen die erin slagen om veel goede docenten les te laten geven aan kleine groepen, dan is de SP daar niet tegen. Maar dat moet niet ten koste gaan van andere opleidingen. Extra investeringen in onderwijs zijn dus hard nodig. Nog een reden voor studenten om komend jaar de straat op te gaan.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?