Terug naar overzicht

Wiskunde verplicht voor havisten?

Wiskunde is een verplicht examenvak voor alle vwo’ers, maar leerlingen op de havo kunnen er onderuit als ze het profiel cultuur & maatschappij kiezen. Daar komt wellicht een eind aan.

Aanhoudende zorg

In een interview met dagblad Trouw reageert de minister op de aanhoudende zorg van de Onderwijsraad dat leerlingen te weinig wiskundeles krijgen. Ze belooft er goed naar te zullen kijken en overweegt wiskunde weer verplicht te stellen voor alle havisten en vmbo’ers.

‘In beton gegoten’ is die toezegging nog niet, zegt de woordvoerder van de minister desgevraagd. Er verschijnen nog twee adviezen die Van Bijsterveldt wil afwachten. Pas nadat ze ook het onderwijsveld geraadpleegd heeft, zal ze met voorstellen komen. Dat zal op z’n vroegst dit voorjaar gebeuren.

Zware kritiek

De HBO-raad zal ongetwijfeld positief adviseren. Die protesteerde in 2006 heftig tegen het verdwijnen van wiskunde uit het c&m-examenprofiel van de havo, mede vanwege de zware kritiek op de rekenvaardigheden van pabo-studenten. [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?