Terug naar overzicht

Bestuurders domineren onderwijs top-10 Opzij

Annette Roeters, de baas van de Onderwijsinspectie, steeg van de vijfde naar de tweede plaats vanwege ‘haar kritiek op het functioneren van met name vijf hogescholen, waaronder Inholland, waar studenten ten onrechte een diploma kregen’. Het leidde er volgens Opzij toe dat het kabinet het toezicht op het hoger beroepsonderwijs verscherpte.

Yvonne van Rooy, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, daalde van de tweede naar de derde plaats. ‘Van alle vrouwelijke bestuurders bij universiteiten is zij de machtigste’, aldus Opzij. Ze wordt in de lijst gevolgd door de collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Pauline van der Meer Mohr.

Avans

Marja Kamsma, lid van het College van Bestuur van Avans, staat niet in de top 10. Medebestuurlid Paul Rüpp stond eerder dit jaar nog op de tiende plaats op de lijst meest invloedrijke personen in het hoger onderwijs van Science Guide.

Vrouwen in de Opzij top 10 moeten macht ontlenen aan hun functie en die gebruiken om ‘dingen te veranderen’. Daarnaast moeten ze zichtbaar zijn, ‘inspireren’ en nevenfuncties hebben, aldus de juryverantwoording.

Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar economie aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht is volgens de jury ‘minder beeldbepalend’ dan vorig jaar. Ze zakt van de eerste naar de vijfde plaats.

Jongste vrouw

Jongste vrouw op de lijst is wederom hoogleraar psychologie Eveline Crone (36). Ze daalde weliswaar van de vierde naar de zesde plaats, maar is als een van de jongste vrouwelijke hoogleraren van Nederland nog steeds een factor van betekenis: ze schreef een bestseller over het puberbrein, kreeg anderhalf miljoen euro onderzoeksgeld van de European Research Council en werd ze vorig jaar lid van de programmaraad voor het onderwijsonderzoek van NWO.

Voor de samenstelling van de Opzij top-100, die eigenlijk bestaat uit tien lijstjes met tien namen uit een specifieke sector, werden ‘talloze’ deskundigen geraadpleegd. Voor de onderwijstop-10 werd onder meer gesproken met medewerkers van universiteitenvereniging VSNU, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Onderwijsraad. Een jury onder leiding van bijzonder hoogleraar management van diversiteit en integratie Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit) stelde de definitieve ranglijsten vast.

Rankings

Collegevoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht staat op plaats zeven. Die dankt ze aan ‘de inspirerende en transparante wijze waarop zij de HU bestuurt en extern representeert’. Hekkensluiter van de top-10 is haar collega Jet Bussemaker van de Hogeschool van Amsterdam. Hun beide hogescholen bungelen overigens onderaan de onderwijsrankings van de Keuzegids en Elsevier. [MdV/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?