Terug naar overzicht

CBS: Budget hoger onderwijs op peil

Zestien jaar geleden gaf Nederland per student 6.687 euro aan onderwijs uit. In 2010 was dat een stuk meer: 9.110 euro. Maar de prijzen stegen in die jaren even hard, dus uiteindelijk gaat het om ongeveer hetzelfde bedrag als toen. Het CBS maakt geen onderscheid tussen de verschillende soorten studies.

Haken en ogen

Volgens universiteitenvereniging VSNU is het te makkelijk om op deze manier te rekenen. De universiteiten liggen hierover al jarenlang overhoop met het ministerie van OCW, die een soortgelijke berekening maakt. Op haar website heeft de vereniging een overzicht geplaatst van de haken en ogen van zulke rekensommen.

Wie alle studenten bij elkaar optelt, ziet volgens de VSNU niet dat het budget steeds schever wordt verdeeld. Er zijn namelijk meer studenten die een dure fixusopleiding als geneeskunde volgen. Daar krijgen de universiteiten in principe ‘extra’ geld voor. Als de totale uitgaven voor onderwijs dan toch stabiel blijven, dan kan dat maar één ding betekenen: er is minder geld voor de overige studenten. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?