Terug naar overzicht

Eerste Kamer stemt in met diplomaregister

Het register is bedoeld om diplomafraude tegen te gaan. Werkgevers of onderwijsinstellingen die willen weten of iemand werkelijk een bepaald diploma heeft behaald, kunnen dat controleren in het diplomaregister. Daarvoor moeten ze eerst toestemming vragen aan de diplomahouder.

Wie zijn diploma verliest, kan bovendien dankzij het register eenvoudig aantonen dat hij een bepaalde opleiding daadwerkelijk heeft afgerond, ook al kan hij geen papieren bewijs ervan overhandigen.

Twijfels

De Eerste Kamer had deze zomer nog de nodige twijfels over het register. Zou het de privacy niet schenden? Is de beveiliging wel op orde? Toen staatssecretaris Zijlstra de senatoren verzekerde dat er niets te vrezen viel, gingen ze overstag. Het vereiste wetsvoorstel is afgedaan als hamerstuk: de Kamerleden gingen er niet meer over in debat.

Behalve de diplomahouders zelf krijgen enkele overheidsinstanties toegang. Zo kan het UWV opzoeken welke diploma’s een werkzoekende precies heeft.

Niet alle diploma’s worden met terugwerkende kracht in het register gezet. Alleen de betrouwbaarste gegevens komen erin. Daarom vallen diploma’s van particuliere opleidingen er voorlopig buiten: daarover heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs geen gegevens. Op termijn zouden erkende particuliere diploma’s wel in het register moeten komen.

Cijferlijsten

Het register bevat ook nog geen cijferlijsten, gevolgde vakken of diplomasupplementen, maar dat zou nog kunnen komen, schreef de staatssecretaris begin dit jaar tegen de Tweede Kamer. Voor zulke wijzigingen zou de wet overigens moeten worden aangepast.

Als het register inderdaad per 1 januari van start gaat, heeft het project geen enkele vertraging opgelopen. Minister Marja van Bijsterveldt beloofde in oktober 2009 dat het register er op die datum zou zijn. Ze was toen nog staatssecretaris. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?