Terug naar overzicht

Extra duwtje nodig om mee te doen

Het symposium is georganiseerd voor derdejaarsdeeltijdstudenten Sociale Studies om het programma ‘Participeren’ af te sluiten. Maar iedereen kan komen. ‘Dat is juist het mooie van zo’n symposium’, zegt Avansdocent en schrijver Youssef Azghari. ‘Iedereen is welkom.’ In totaal zijn er ongeveer 150 mensen aanwezig. Hiervan is de helft deeltijdstudent bij de Academie voor Sociale Studies Breda. De andere helft bestaat uit voltijdstudenten die het leuk vinden om te komen, docenten en mensen uit het sociale beroepenveld.

Harde consequentie

Hans Werdmölder, lector van Avans Hogeschool, geeft een lezing over participeren. Hij stelt daarin dat het erg belangrijk is dat je meedoet in de samenleving. ‘Sommige mensen hebben daarbij een duwtje in de rug nodig’, zegt hij. ‘Ik heb bij een project van 'De Herstelling' kunnen zien dat dat extra duwtje echt kan werken. Werkmeesters leerden kwetsbare jongeren om op tijd te komen, om samen te werken en de jongeren leerden een vak. Als iemand niet wilde, was de consequentie hard. Er werd op je uitkering gekort. Dat hielp wel.’

Uit de lezing blijkt dat die uitkering sowieso niet altijd goed is. ‘In de jaren ’80 meldden jongens van vijftien jaar zich zo vroeg aan, dat ze meteen na hun school al in een uitkering rolden’, vertelt de lector. ‘Toen ik deze jongens twintig jaar later kwam opzoeken, hadden een hoop van hen nog nooit gewerkt. Ik uitte in die tijd kritiek op de verzorgingsstaat, maar daarmee maakte ik me natuurlijk niet populair. In die tijd was dat namelijk een groot goed.’

Niet alleen etniciteit

De lezing wordt gevolgd door een debat. De deeltijdstudenten hebben daarvoor stellingen voorbereid. Er zijn drie groepen studenten en elke groep gooit haar beste stelling in de groep. In het debat gaat het vooral over etniciteit en daar zijn een aantal mensen in de collegezaal het niet mee eens. ‘We moeten niet iedereen over één kam scheren’, roept een vrouw.

Stel verrassende vragen

Na het debat worden er vier workshops gegeven. Bij de eerste komen twee ervaringsdeskundigen van het Jongerenpanel Tilburg vertellen wat nodig is om jongeren te laten participeren. Bij de tweede wordt er aan de hand van jeugdfoto’s van de deelnemers over participeren verteld. De derde workshop gaat over omgaan met participatie in de dienstverlening. Met een sprookje wordt dit duidelijk gemaakt.

De laatste workshop is van Avansdocent Youssef Azghari. Hij gebruikt zijn boek Creatief Analytisch denken als uitgangspunt. De kern van zijn boodschap is: Wij zijn geneigd om gesloten vragen te stellen omdat we de regie willen houden over wat we aan het bestuderen zijn. Maar als je iemand echt wilt leren kennen, stel dan vragen die verrassend zijn. [HS]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?